۱۳۹۰ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

کاهنده های هوشمند و شرایط خاص

از ابتدای طراحی کاهنده های هوشمند سعی بر این بوده است که مدیران سیستم قادر باشند همه نوع تسهیلات از قبیل تخفیف و اشانتیون را از این طریق اعمال کنند و نیازی به در اختیار گذاشتن تخصیص این تسهیلات برای اپراتورها نباشد. انصافا موفقیت زیادی نیز تا کنون داشته ایم. شرکتهای بزرگی که سیاستهای خود را بر این مبنا گذاشته اند شاهد این مدعا هستند. از شرایط بسیار خاص هیچ وقت گریز نیست. یکی از این شرایط دستی شدن اشانتیون برای بعضی از عاملین مطابق زمان و توافقهای خاص است. مدتهاست به این موضوع برخورده ایم اما عملی کردن آن منوط به طرحی که کمترین صدمه را به وضعیت هوشمند بزند، شد. همه ما خوب می دانیم که به محض ایجاد فرصتی در سیستم برای شرایط استثنائی، بزودی همه چیز استثنائی!! می شود. نمونه بارز آن عامل متفرقه است. معمولا توصیه می شود که اگر فروشنده باری را به طور متفرقه و با مجوز فروخت، در این بخش ثبت شود. تقریبا در تمام شرکتها پربارترین گردش متعلق به همین عامل متفرقه است. چون چنین تجاربی وجود داشت باید دنبال راه حلی می گشتیم که این موضوع به نوعی از طریق کاهنده های هوشمند، سیاست گذاری شود. ابتدا روی ممنوع بودن هوشمند برای عامل در محدودیتهای عاملین متمرکز شدم. بلافاصله کاشف بعمل آمد که بحث اشانتیون از تخفیف کاملا متفاوت است. و کاهندهای هوشمند پشتیبان هر دوی این سیاستهاست. به ناچار طرحی را که از دو سال پیش در نظر داشتم اما پردردسر بود، اجرا کردم. در این طرح مستقیما از خود کاهنده های هوشمند استفاده می شود. به این ترتیب که اگر در یکی از جداول اختصاصی به عامل، متغیر جدید اهدائی  از "مطابق جداول" به "همواره دستی" تغییر یابد، هنگام محاسبه جداول، اشانتیون دستی خواهد شد اما سایر تسهیلات حتی در خود همین جدول، همچنان معتبر خواهد بود. با این امکان فوق العاده که از سایر کنترلهای هوشمند برای همین ابزار نیز امکان استفاده وجود دارد. فرض کنید بخواهیم فقط برای دو روز و در صورت خرید نقدی و نوع خاصی از شیوه سفارش، اشانتیون چند عامل، دستی شود. این سیاست به راحتی قابل تنظیم و پس از منتفی شدن شرایط، خود به خود از مدار کنترلها خارج خواهد شد. کسانی که از هوشمند استفاده می کنند و مزایای آن را دیده اند بهتر می توانند درک کنند که این کاربرد چقدر مفید خواهد بود. ضمن ارائه این تسهیلات، کنترل همچنان در دست مدیر سیستم خواهد بود.
در کاهنده های هوشمند مشکل بزرگی که از ابتدای سال جاری خود را نشان داد، همچنان باقی مانده است. دنبال طرحی مشابه هستم که ضمن حفظ شرایط موجود به نحو احسن مشکل حل شود. مسئله این است که بر خلاف نظر مسلم طراحان نرم افزار و البته تعمدا، اختصاص جداول هوشمند  به سفارش به اصطلاح نرمالایز طراحی نشده است. یعنی همواره بیش از ده جدول هوشمند و ده نوع تخفیف را نمی توان به یک سفارش منتسب کرد. دلیل آن سرعت سیستم است که مجال باز کردن آن اینجا نیست. اما این محدودیت هیچ مشکلی را در عمل ایجاد نمی کند. به شوخی برای بعضی از همکاران عرض می کنم که اگر کسانی بیش از ده نوع تخفیف را در یک سفارش منظور می کنند، بهتر است فکر دیگری برای سیستم خودشان بکنند. بگذریم که همین شوخی ها در زمزم رشت کار دستم داد. تخفیف در بارنامه که متشکل از چندین سفارش است نباید محدودیت داشته باشد ولی در یک سفارش حقیقتا تنوع بیش از ده نوع و حتی ده نوع، امری مذموم است. اما همین تفکر، از ابتدای طراحی هوشمند، سیستم را در دامی انداخته است که فعلا راهی برای فرار از آن به نظرم نمی رسد. ممکن است برای یک مشتری بسته به شرایط و محصولات دهها و بلکه صدها سیاست فعال باشد که در یک فاکتور حداکثر ده تای آنها امکان فعال شدن داشته باشد. بعبارت بهتر، محدودیت در تعداد هوشمندهای منتسب به یک سفارش، نباید به محدودیت در تعداد سیاستهای منتسب به یک عامل منتهی شود که متاسفانه شده است. می خواهم دست به دامن همکاران با ذوق شوم و جسارتا جایزه ای را برای ابتکار مناسب تعیین نمایم. این جایزه را طی ایمیل جداگانه ای به اطلاع خواهم رساند. امیدوارم مانند همین دستی شدن سیستماتیک اشانتیون که از ذهن این پیرمرد نرم افزاری تراوش کرد از دهن آن جوانان برومند، طرحی به مراتب بهتر ارائه شود. شایان ذکر است که اگر طرحی مشابه و قابل قبول، همزمان از چند جا ارائه شود، جایزه در نظر گرفته شده برای همه ارائه دهندگان، معتبر خواهد بود.

۴ نظر:

 1. كاهنده هاي هوشمند ! چي بگم والا...

  پاسخحذف
 2. چیزی برای گفتن لازم نیست! کاهنده هوشمند، راهبر!!! هوشمند لازم دارد.

  پاسخحذف
 3. چه استقبالي شد !!! ما گفتيم حتما بجز ما همه از كاهنده هوشمند استفاده ميكنند!!!

  پاسخحذف
 4. در کوکای تبریر و فرد (زمزم)ارومیه
  در زمزم اصفهان حتی برای فروش گرم
  در پپسی تهران تمام و کمال با همه شعبات
  در زمزم آبادان
  در خوشنوش ساری
  .
  .
  .
  بازم بگم؟

  پاسخحذف