۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

تنظیم جدید، قبل از پایان سال مالی

نزدیک یک سال است که روش جدید محاسبه مبلغ ریالی اشانتیون تثبیت شده است. روش پیش فرض سیستم مورد استقبال هیچ شرکتی قرار نگرفت و جز دردسر و حسرت و اتلاف انرژی فراوان در پشتبانی آن روش پردردسر، حاصلی نداشت. اکنون که به پایان سال مالی اکثر شرکتها نزدیک می شویم، لطفا و حتما بلافاصله پس از افتتاح سال مالی جدید در مشخصات سیستم، سفارشها، مبنای محاسبه اهدائی را به اعلامیه قیمت فروش تغییر دهید. پیش فرض سیستم که اعمال عوامل موثر هست از اولین روز سال شمسی جدید غیر فعال خواهد شد. بدیهی است که در محاسبات سالهای مالی قبل همچنان معتبر خواهد بود. شایان ذکر است که این تنظیم حالت سومی نیز دارد که مبنای محاسبه ویژه و تحت عنوان واحد محاسباتی اهدائی نامگذاری شده است. اگر از این تنظیم استفاده می کنید ضرورتی به تغییر نیست. توضیحات مفصل تر در خصوص این روش قبلا ارائه شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر