۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

شماره گذاری اسناد فروش و سفارشها


یکی از مشکلات سیستم که حتی تا حدودی زشت هم میتواند باشد، شماره های متفاوت سفارش و فاکتور نهائی است. دلیل آن پشتیبانی هم زمان روش بسیار قدیمی فروش گرم  و همینطور فروش گرم مبتنی بر سفارش است. بعبارت دیگر امکان صدور فاکتور فروش در بارنامه هائی که بر مبنای سفارش صادر نشده اند، این امکان را عملا از سیستم گرفته است. اما اصلا چرا چنین امکانی همچنان در سیستم حفظ شود؟ از سال 73 سیاستی در سیستم همواره دنبال شده است که هر امکان جدیدی، روشهای قدیمی را باید بهبود دهد و هرگز منجر به حذف امکانی در سیستم نشود. آیا این همه وسواس در شرایطی که روش مبتنی بر سفارش به مراتب بهتر از گذشته فروش گرم را پشتبانی می کند، دلیلی دارد؟ روز 8/04/90 و در شهر مشهد شیوه کار تمام شرکتها را مرور کردم و به این نتیجه رسیدم که هیچ ضرورتی به حفظ این شرایط نیست. بنابراین به راحتی میتوان شماره گذاری اسناد قطعی فروش را دقیقا بر مبنای همان شماره سفارش انجام داد و از این دوگانگی نجات یافت. برای اینکه این روش اجرائی شود تبدیل به این وضعیت ضروری است.  همان روز و  بلافاصله در کوکا کولای مشهد وضعیت را تبدیل و اجرائی کردیم. روش تبدیل نیز بسیار آسان و در بخش نگهداری سیستم امکان تطبیق اسناد و سفارشها گنجانده شده است. اگر این قسمت اجرا نشود امکان ادامه کار سیستم میسر نخواهد بود. در شرایطی که فروش بر مبنای سفارش فعال است، امکان صدور فاکتور فروش گرم غیر فعال شده و فقط شرکتهائی که روش سفارشی ندارند به این شیوه دسترسی خواهند داشت. که البته تعداد این شرکتها بسیار معدود است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر